مفهوم‌سازی فرماندهی مطلوب از منظر مقام معظم رهبری: پژوهشی کیفی با استفاده از راهبرد نظریۀ داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت سیاست‌گذاری، دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

سازمان‌های نظامی به طور مستمر در جستجوی فرماندهان، مدیران و رهبران اثربخشی هستند که از اندیشه‌های والای انسانی برخوردار باشند.؛ زیرا در عصر تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای، افکار و اندیشه مدیران، فرماندهان و رهبران مورد توجه دشمنان قرار داشته و سعی در جایگزین کردن افکار و اندیشه‌های غلط و مادی به جای اندیشه‌های والای انسانی دارند و با حملات پنهان و آشکار خود در صدد ایجاد مانع برای تجلی علوم حقیقی، درک صحیح اندیشه‌ها بر می‌آیند؛ بر همین اساس، تبیین نظریه‌های بنیادین و اندیشه‌هایی والا که ریشه در سعادت دنیوی و اخروی انسان دارد، از ضروریات است. بنابراین اندیشه‌شناسی و درک صحیح فرماندهی، شیوه مدیریت و رهبری نظامی مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا می‌تواند جزء اولویت‌های اساسی در فرماندهی نیروهای مسلح محسوب گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی مدلی برای تبیین فرماندهی مطلوب از دیدگاه معظم له است که به صورت کیفی و با استفاده از راهبرد نظریه داده‌بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی صورت گرفته است. نتایج کیفی پژوهش مبین آن است که ویژگی‌های ارزشی فرماندهی موجب ایجاد احساس میهن‌دوستی و تقویت روحیه دفاعی می‌گردد که با مشارکت عوامل زمینه‌ای و شرایط مداخله گر سازمانی، مقوله ایجاد اعتماد و روحیه اطاعت‌پذیری را تقویت کرده و منجر به ارتقای قدرت نظامی آجا می‌شود. نتیجه حاصل از شکل‌گیری چنین مقوله‌ای در سازمان آجا باعث تقویت اعتقاد و باور دینی و ارزش‌گرایی، خود باوری و خودکفایی درونی، حرکت در راستای اهداف و مأموریت‌ها، اتکا به قابلیت‌های فردی، سازگاری و انطباق‌پذیری و روحیۀ انعطاف‌پذیری در برابر سختی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


حدیث ولایت، (1368)، «بیانات در دیدار با فرزندان ممتاز شهدا، مسئولان امور فرهنگی بنیاد شهید»
حدیث ولایت، (1368)، «بیانات در دیدار با فرماندهان یگانهای عمده نیروی زمینی و هوانیروز»
حدیث ولایت، (1368)، «بیانات در مراسم اعطای جوایز به فارغ التحصیلان دانشکده فرماندهی و ستاد»
حدیث ولایت، (1368)، «بیانات در مراسم اعطای نشان فتح به فرماندهان نظامی ارتش و سپاه»
حدیث ولایت، (1369)، «بیانات در دیدار با جمعی از پرسنل نیروی هوایی»
حدیث ولایت، (1373)، «بیانات در خطبه‌های نمازجمعه سوم رمضان 1415»
حدیث ولایت، (1373)، «بیانات در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری»
حدیث ولایت، (1374)، «بیانات در دانشکده افسری»
حدیث ولایت، (1374)، «بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش»
حدیث ولایت، (1374)، «بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل آجا به مناسبت هفته دفاع مقدس»
حدیث ولایت، (1376)، «بیانات در جمع بسیجیان به مناسبت هفته بسیج»
حدیث ولایت، (1378)، «بیانات در مراسم اعطای سردوشی در دانشگاه افسری امام علی(ع)»
حدیث ولایت، (1379)، «بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) مشهد»
حدیث ولایت، (1380)، «بیانات در دیدار با جمعی از پرسنل نیروی هوایی»
حدیث ولایت، (1380)، «بیانات در ستاد مشترک ارتش»
حدیث ولایت، (1381)، «بیانات در پادگان شهید ستاری»
حدیث ولایت، (1381)، «بیانات در دانشکده افسری»
حدیث ولایت، (1381)، «بیانات در دانشکده افسری»
حدیث ولایت، (1383)، «بیانات در دیدار پرسنل نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»
حدیث ولایت، (1384)، «بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمان»
خورشیدی، عباس (1385). ضرورت و اهمیت فرماندهی و رهبری. فصلنامه مدیریت نظامی، 22، 23-42.
رشیدزاده، فتح اله (1389). تربیت نظامی، چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع).
رشیدزاده، فتح اله (1393). فرماندهی و مدیریت جهادی در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا، چاپ اول، جلد دوم. تهران: انتشارات ستاد آجا.
محمدی‌فر، ناصر (1384). فرمانده و هنر فرماندهی. ره‌آورد مدیریت نظامی، 17 و 18، 3-33.
همتی، خیر الله و درودگر، اسدالله (1383). فرماندهی و مدیریت در تیپ. انتشارات معاونت آموزشی نزاجا.
یوسفیان، نعمت الله (1390). درآمدی بر فقه فرماندهی. مرکز تحقیقات اسلامی، 31، 102-112.
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39, 124–30.
Glaser, B. (1978). Theoretical sensitivity. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.