تبیین بر هم کنش کنش‌گران تأثیرگذار بر امنیت ملی سوریه با استفاده از نقشة شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر پس از بیان مختصری در خصوص نقشه‌های شناختی فازی به عنوان روش تسهیل‌کننده تصمیم و تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، به کاربرد آن در مخاطرات امنیتی در حیطه حاکمیت دولت‌ها پرداخته و به شکل خاص و موردی، مخاطرات امنیتی سوریه را بررسی می‌کند. مخاطرات امینتی به‌‌‌‌وجود آمده در سوریه به عنوان یکی از بازیگران اساسی منطقه و خط مقدم مقاومت اسلامی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. مسئله مورد بررسی در این مقاله، شبیه‌سازی برهم‌کنش عوامل مؤثر بر مخاطرات امنیتی و تهدید‌کننده ثبات و امنیتی و همچنین پایداری و قدرت حاکمیت دولت است که در محیط تقابل و فتنه‌انگیزی جهان غرب به سردمداری آمریکا و رژیم اشغالگر قدس مبادرت به ایجاد اغتشاش و نا‌آرامی در ارکان مختلف کشور سوریه می‌کنند. تبیین و شبیه‌سازی نیروهای کنش‌گر در محیط تقابل برای شناسایی تأثیرات آن، نه تنها یک ضرورت انکار‌ناپذیر است بلکه یک نیاز حیاتی برای کمک به رهبران، سیاستمداران و متولیان حوزه‌های امنیتی دفاعی کشورهای مستقل به ویژه جریان دفاعی- امنیتی جبهه مقاومت است. شاید بتوان اظهار داشت تصمیمات روزمره‌ای که تا چند دهه قبل به سادگی قابل اتخاذ بودند، امروزه به معادلات و نامعادلاتی چند وجهی بدل گردیده‌اند. این امر در تمامی حیطه‌های اجتماع بشری از امنیت و سیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ به چشم می‌خورد. با توجه به این ابهامات غالب و متغیر‌های فراوان اثر‌گذار بر میادین ‌تصمیم‌گیری، استفاده از روش‌های مبتنی بر ریاضیات و سیستم‌های خبره نظیر روش نقشه‌های شناختی فازی راهکار نوینی برای شفاف‌تر کردن محیط غبارآلود حاکم بر تصمیمات امنیتی و دفاعی است. در این پژوهش ابتدا پس از معرفی و تبیین نقشه شناخت فازی، نیروها و مؤلفه‌های فعال و مؤثر بر فضای غالب بر بحران سوریه را شناسایی کرده و سپس سعی می‌شود با استفاده متدلوژی نقشه شناخت فازی عوامل مؤثر بر ثبات و امنیت سوریه را تبیین کرده و سپس تجزیه و تحلیل  و ارزیابی کرد. در این مسیر با اتخاذ برخی سناریوهای محتمل پیامدهای ناشی از آن بر سایر مؤلفه‌ها و متغییرهای بحران سوریه به طور منطقی و شکلی را پیش‌بینی خواهیم کرد. روش پژوهش توصیفی-زمینه‌ای بوده و به دلیل فرایند طولانی مصاحبه و پرسش‌نامه باز امکان تمام‌شماری میسر نبوده و بر اساس پنل خبرگی مبادرت به متغییر‌های مؤثر بر ثبات و امنیت سوریه کرده و با تکیه بر تکنیک نقشه شناخت فازی شبیه‌سازی کنش کنش‌گران انجام شده است.

کلیدواژه‌ها