بهره‌برداری از راه‌های خروجی شهر تهران در پدافند غیرعامل به هنگام جنگ‌های ناهمگون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنگ یکی از دغدغه‌های پایان‌ناپذیر بشر بوده و خواهد بود. پیام انقلاب اسلامی ایران، حفظ تمامیت ارزی و استقلال کشور تحت اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی(ره) و پیش‌بینی و تدبیر هرگونه تهدید احتمالی دشمنان و مقابله مؤثر با چنین تهدیداتی است. تهران، مرکز سیاسی کشور و حسّاس‌ترین شهر ایران است و به همین دلیل توجه  به آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مقاله، تبیین چگونگی به کارگیری راه‌های خروجی شهر تهران به هنگام وقوع جنگ‌های ناهمگون در برابر تهدیدات فرا‌‌منطقه‌ای (بمباران و موشک باران) است. سؤال اساسی این است که به کارگیری راه‌های خروجی تهران جهت پدافند غیرعامل هنگام وقوع جنگ ناهمگون در برابر نیروهای فرا‌‌منطقه‌ای چگونه باید باشد؟ روش تحقیق انجام شده در این پژوهش‌، تحلیل کیفی است. پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه و اسناد و مدارک موجود، تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد، جنگ همواره وجود خواهد داشت و از این رو کسب آمادگی نسبت به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به این منظور در انتها پیشنهادات و راهکارهای کاربردی درباره چگونگی بهره‌برداری از راه‌های خروجی شهر تهران در پدافند غیرعامل به هنگام جنگ‌های ناهمگون ارائه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها