به‌کارگیری پهپادهای جمع‌آوری اطلاعات در یگان‌های رزم نزاجا به منظور پایش تهدیدهای صحنه نبرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد، گروه مشترک آجا _ تهران_ایران mtaj1354@gmail.com

2 مدیر عامل بیمه صبا ارتش جمهوری اسلامی ایران

چکیده

آگاهی از عناصر و متغیرهای محیطی دخیل، به‌دقت، درستی و کارایی تصمیم‌گیری‌ها می‌انجامد، و از تلفات نیروهای انسانی فعال و در کل آسیب‌پذیری در صحنه نبرد می‌کاهد. استفاده از سامانه‌های کنترل هوشمند، فرماندهی و تجهیزات آگاهی از صحنه نبرد، تسهیلات فراوانی را برای ارتش‌ها فراهم می‌کند، به‌گونه‌ای که استفاده مؤثر از این امکانات موجب تسلط هر چه بیشتر فرماندهی بر صحنه نبرد می‌شود. هدف کلی از انجام این تحقیق، تبیین چگونگی به‌کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین جهت جمع‌آوری اطلاعات از صحنه نبرد در یگان‌های رزمی نزاجا است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته داده‌ها می‌باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه یگان­های رزمی نزاجا و جامعه آماری شامل260 نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان قرارگاه‌های منطقه‌ای نزاجا و یگان‌های اطلاعاتی و امنیتی معاونت‌های اطلاعات و عملیات نزاجا است که بر اساس روش تصادفی طبقاتی تعداد 150 نفر به‌عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است. داده‌های حاصل از جمع‌آوری اطلاعات از طریق آزمون‌هایt  و کای دو، با استفاده از نرم افزار spss مورد ارزیابی قرار گرفته ‌است. نتایج تحقیق مبین این مطلب است که جمع‌آوری اطلاعات از طریق مختلف و با استفاده از وسایل بدون سرنشین می‌تواند صحت و سقم اطلاعات جمع‌آوری شده را به میزان زیادی بهبود بخشد و از طرفی در شناخت به‌موقع تهدیدها و ایجاد فرصت‌های امنیتی مؤثر واقع شود، ولی در حال حاضر توانایی فعلی سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات نیروهای مسلح (مخصوصاً نزاجا) پاسخگوی تمامی تهدیدها نیست و نیاز به تقویت و یا به‌روزرسانی آن‌ها احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


بینش، عبدالحسین (1389). اطلاعات نظامی در اسلام، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، قم.
پهپاد و آینده)1388). ماهنامه تحلیلی صنایع هوایی قدس، شماره 37.
خلیلی، نصراله (1385). تجهیزات عکس‌برداری و تصویربرداری پهپاد، انتشارات صنایع هوایی قدس.
رستمی، محمد (1391). آشنایی با هواپیماهای بدون سرنشین(پهپاد)، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
کیانمهر، شهرام (1382). تجهیزات مخابراتی و رادیویی پهپاد مهاجر، انتشارات صنایع هوایی قدس.
محمدی، اردشیر (1391). طرحریزی اطلاعات در پدافند هوایی، انتشارات دافوس آجا، چاپ اول.
نیازی، مجید (1390). تاریخچه جهانی پهپاد، انتشارات صنایع هوایی قدس.