مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

این مقاله با هدف پاسخگویی به این سؤال صورت پذیرفته است که مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فرماندهی کل قوا چیست؟ این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش داده‌بنیاد انجام گرفته است. به منظور احصاء مفاهیم، مؤلفه‌ها و تبیین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در اندیشه‌های مقام معظم رهبری، جامعه آماری تحقیق، بیانات حضرت آیت اللّه خامنه‌ای طی سال‌های 1372 تا 1394 در نظر گرفته شده است. تمامی بیانات بدون نمونه‌گیری مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و مصاحبه حضوری با خبرگان و فرماندهان نزاجا این ویژگی‌ها طبقه‌بندی شد. مدل (الگوی) مفهومی بر اساس تحلیل‌ها استخراج گردید و سپس با استفاده از تمام مراحل پژوهش الگوی پارادایمی طراحی شد. در شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی از منظر فرماندهی معظم کل قوا، 27 شاخص کلیدی احصا شد که عبارت‌اند از: دانش‌محوری، اصلاح‌ الگوی ‌مصرف، امنیت اقلام راهبردی و اساسی، کاهش وابستگی به نفت، تبلیغات، تکیه بر تولید ملی، ریشه‌کنی فقر، ایجاد تراز اقتصادی مثبت، حاکمیت قانون، مبارزه با رکود اقتصادی، خصوصی‌سازی، خودکفایی در محصولات ‌کشاورزی، استحصال از معادن به دور از خام فروشی، فعال شدن شرکت‌های دانش‌بنیان، تنقیح قوانین اقتصادی، اعتمادبه‌نفس ملی، مدیریت مصرف، کاهش فاصله طبقاتی، مصرف‌زدگی، اسراف، نکوهش تجمل‌گرایی، قناعت، ارج‌دهی فرهنگ کار، ایجاد زنجیره تولید علم، علم‌گرایی، ایجاد فضای آرامش برای نخبگان، و حمایت از نخبگان.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

بیانات مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)
پانوف، میشل و میشل پرون (1368). فرهنگ مردم‏شناسی، ترجمه‏ی علی‏اصغر عسکری خانقاه، چاپ اول. تهران: انتشارات ویس.
جزایری، مسعود و حسنلو، خسرو (1390). جهانی شدن جنگ‌های نرم آینده. پژوهش‌نامه علوم راهبردی، 1(3).
حسین‌زاده، ناصر (1386). عدالت سازمانی. ماهنامه تدبیر، 190، 32-35.
رضائیان، علی (1384). انتظار عدالت و عدالت در سازمان. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.
روح‏الامینی، محمود (1372). زمینه فرهنگ‏شناسی، پویایی و پذیرش. چاپ سوم، تهران: انتشارات عطار.
صدر، سید محمدباقر (1370). اقتصادنا. چاپ سوم. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
فردرو، محسن (1388). آشنایی با پدافند غیر عامل (جنگ اقتصادی). تهران: انتشارات عابد.
فردرو، محسن (1390). آشنایی با دفاع غیر عامل از دیدگاه ارزش‌های دینی و دستورالعمل تبلیغی آن. تهران: انتشارات عابد.
مشرف جوادی، محمدحسین؛ دلوی، محمدرضا و عبدالباقی، علی‌محمد (1385). عدالت سازمانی در سایه‌ی عدالت علوی. فصلنامۀ مدیریت فردا، 15 و 16، 46-35.
معمارنژاد، عباس (1384). اقتصاد دانش‌بنیان: الزامات، نماگرها، موقعیت ایران، چالش‌ها و راهکارها. فصلنامۀ اقتصاد و تجارت نوین، 83-109
میرمعزی، سید حسین (1391). نظام اقتصادی اسلام (مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 
Charash, V. C., & Spector, P. E. (2001). The role of justice in organizations: A meta-analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 80, 278.
North, D. C. (1998). Economic performance through time, In C. K. Eicher and J. M. Staatz, eds, International Agricultural Development, 3rd edition, (pp. 78–90). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Pryor, F. L. (2005). Economic Systems of Foraging, Agricultural, and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.
Rutherford, D. (2002). Dictionary of Economics. London: Routledge.