مؤلفه‌های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام جعفر صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)، mmaazz@chmail.ir

3 پژوهشگر علوم سیاسی

چکیده

هدف این تحقیق، تبیین مؤلفه‌های مدیریت جهادی، برگرفته از بیانات عالمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ارائه به جامعه مدیریتی کشور به­منظور ترویج، به‌کارگیری و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسلامی است. پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در سال­های دفاع مقدس، یکی از شیوه­های مدیریت که به‌طور خاص مورد توجه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) قرار گرفته است، «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی برگرفته از تعالیم اسلامی و بهره­گیری از انرژی و توانمندی منابع انسانی است که با تکیه بر ارزش­ها و اعتقادات معنوی صورت می‌گیرد. مدیریت جهادی در واقع سبکی برخاسته از تفکّر بومی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده­ است، مؤلفه‌های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) مورد بررسی قرار گیرد. سوال تحقیق این است که مؤلفه‌های جهاد فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) کدامند؟ بنابراین چون در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده خواهد شد، فرضیه نیز وجود ندارد. نوع تحقیق (کاربردی-توسعه­ای) که با استفاده از روش کیفی و گردآوری اطلاعات با بررسی سوابق موجود و مطالعات کتابخانه‏ای انجام شده­ است. در پایان، 18 گزاره، 4 مؤلفه و 32 زیرمؤلفه به­شرح زیر احصاء گردید: مفهوم مدیریت جهادی با 3 زیرمؤلفه؛ الزامات مدیریت جهادی با 10 زیرمؤلفه؛ ویژگی­های مدیریت جهادی با 6 زیرمؤلفه؛ دستاوردهای مدیریت جهادی با 13 زیرمؤلفه.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم
نهج البلاغه
تدابیر و سخنرانی­های حضرت امام خمینی(رحمت­الله علیه)
تدابیر و سخنرانی­های  امام خامنه­ای(مدظله‌العالی)
ابراهیمی، سیدحسین (1394)، مؤلفه‌های فرماندهی مطلوب نظامی، تهران، نشر نی.
الماسی، محسن (1386)، آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی، انتشارات دومین همایش ملی فرهنگ جهادی.
ارحامی، موسی(1396)، مدیریت جهادی بر اساس اندیشه­های مدیریتی فرماندهی معظم کل قوا(مدظله­العالی) در کارایی ماموریت­های محوله ساحفاجا، تهران، دافوس(در حال ارزیابی).
جاجرمی‌زاده، محسن (1388)، نقش مدیران جهادی در ترویج و توسعه فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، ناجا.
حرعاملی، محمدبن‌حسن، ترجمه صالح ابوالقاسمی، حمید ( 1393)، جهاد با نفس، قم، انتشارات پیام مقدس
خارکوهی، غلامرضا (1393)، فرهنگ جهادی از اندیشه امام خمینی(ره)، سایت راسخون.
دستغیب، عبدالحسین (1390)، تقوی، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم.
رشیدزاده، فتح الله (1393)، فرماندهی و مدیریت جهادی در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا، تهران، فارابی.
شمشیری، مهدی (1395)، جایگاه مدیریت جهادی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، نهاجا.
شمشیری، مهدی؛ دانش تبار، بهمن (1396)، جایگاه مدیریت جهادی در الگوی مطلوب فرماندهی نظامی، تهران، نهاجا.
صالحی، احمد (1394)، چگونگی بسط و گسترش فرهنگ جهادی در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، تهران، بینا.
صفایی حائری، رضا (1379)، شاخص‌ها و نشانه‌های وجدان­کاری معیاری برای ارزیابی مدیر جهادی، تهران، نشر کوثر.
فیروزآبادی، حسن (1390)، از جهاد تا جهاد، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا).
قائدی، علی؛ مشرف، جوادی (1392)، فرهنگ سازمانی حاصل از مدیریت جهادی(مطالعه موردی جهادسازندگی در دفاع مقدس، تهران، دانشگاه آزاد.
موحدی، خسرو (1386)، مدیریت جهادی تجربه­ای موفق در جمهوری اسلامی ایران، اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران.
مرتضوی، سید مجتبی (1394)، فرماندهی مطلوب نظامی، تجلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اصفهان، دانشگاه آزاد.
محمود زاده، علی (1388)، واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی، نشر دفتر نماینده ولی فقیه.
محمدیان، یدالله و همکاران (تابستان1393)، طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلابی اسلامی، دو فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال نهم، شماره 2.
نوربخش، حامد (1396)، بررسی نقش ابعاد مدیریت جهادی بر عملکرد کارکنان (با اتکاء بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری) تهران، دانشگاه آزاد.
ناصرپور، صادق؛ ذاکری قزاآنی، زهرا (1394)، تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد رهبر، پیرو و زمینه، تهران، پیام نور.
leader.ir
www.rasekhoon.net
abkezendege92.blogfa.com