دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، شهریور 1397، صفحه 1-186 
شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه C4I

صفحه 88-116

پرویز ضیغمی نژاد؛ علیرضا الهامی؛ مجید رجب پور


ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران

صفحه 146-180

محمد عباسیان؛ جواد شیرمحمدی؛ مهدی عزیزی؛ امید میلانی