دوره و شماره: دوره 22، شماره 85 - شماره پیاپی 1، خرداد 1401، صفحه 1-189 
تدوین شاخص های بومی ارزیابی مدیریت دانش در یک مرکز نظامی

صفحه 1-34

10.22034/iamu.2022.531236.2586

حسین جهانگیری؛ علیرضا بافنده زنده؛ یعقوب علوی متین؛ سلیمان ایرانزاده


مطالعه سبک زندگی سربازان در یک سازمان نظامی

صفحه 99-124

10.22034/iamu.2022.539881.2652

کیومرث مولادوست؛ محمدرضا ابراهیمیان؛ امیرمسعود امیر‌مظاهری