کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
طراحی نظام مدیریت دانش برای سازمانهای نظامی

دوره 23، شماره 90، شهریور 1402، صفحه 57-84

10.22034/iamu.2023.2001735.2879

منصور کرباسی؛ علی علوی


تدوین شاخص های بومی ارزیابی مدیریت دانش در یک مرکز نظامی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 1-34

10.22034/iamu.2022.531236.2586

حسین جهانگیری؛ علیرضا بافنده زنده؛ یعقوب علوی متین؛ سلیمان ایرانزاده


شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس‌آموخته‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور نظامی

دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 29-68

10.22034/iamu.2020.43077

محمدرضا زاهدی؛ پیمان اخوان؛ شایان نقدی خناچاه


تحلیل رهبری تحول‌گرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش واسطه‌ای تواناسازی روان‌شناختی و مدیریت دانش در بین کارکنان نظامی

دوره 17، شماره 66، شهریور 1396، صفحه 1-22

علیرضا تشکریان جهرمی؛ نورمحمد یعقوبی؛ سجاد حجت‌دوست؛ صدرالدین جهان‌بین


ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 135-157

مجید ملکی؛ احمد لطفی