تبیین نقش فرهنگ سازمانی در توسعه استعداد کارکنان

دوره 18، شماره 71، آذر 1397، صفحه 71-102

داریوش مهری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ حسن محجوب


مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 60-84

خسرو اسفندیاری صفا؛ حبیب‌اللّه دهقان


بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی

دوره 16، شماره 64، اسفند 1395، صفحه 67-90

محمدرضا تقوا؛ مهدی صمیمی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ احمدرضا سنجری


مکان یابی منطقه استقرار یگان‌های پشتیبانی خدمات رزمی با استفاده از سامانة استنتاج فازی در منطقة نصرآباد اصفهان

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 70-94

مهدی کیخایی؛ کاظم رنگزن؛ بهروز بهرام آبادی؛ ایوب تقی زاده


تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ‌های آینده از منظر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 77-100

سید علیرضا قاضی میرسعید؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ حسین ولیوند‌ زمانی؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری


بهینه سازی الگوی توزیع و پشتیبانی در زنجیره تأمین سامانه آماد و پشتیبانی در شرایط پویا و عدم قطعیت

دوره 19، شماره 74، شهریور 1398، صفحه 81-116

امید ویسی؛ جعفر حیدری؛ جعفر رزمی؛ محمدصادق سنگری


شناسایی شایستگی فرماندهان یگان‌های تیپ دانشجویی دانشگاه افسری امام علی(ع)

دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1394، صفحه 82-101

راضیه شعبانی؛ اکرم حجتی؛ رضا قربانی