شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه C4I

دوره 18، شماره 70، شهریور 1397، صفحه 88-116

پرویز ضیغمی نژاد؛ علیرضا الهامی؛ مجید رجب پور


الگوی پیاده‌سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان‌های دفاعی – نظامی مبتنی بر الگوی ITIL

دوره 18، شماره 72، اسفند 1397، صفحه 122-138

محمدرضا تقوا؛ کامران فیضی؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خلیلی


موانع استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1394، صفحه 123-148

علی رحمانی؛ فاطمه قشقائی؛ آزاده مدنی


بهینه‌سازی قابلیت اطمینان تجهیزات و تسلیحات نظامی با رویکرد ترکیبی شبیه‌سازی و الگوریتم‌های فراابتکاری

دوره 16، شماره 64، اسفند 1395، صفحه 125-164

مقصود امیری؛ پرهام عظیمی؛ مصطفی زندیه؛ فرهاد هادی‌نژاد


الگویی برای برنامه‌ریزی اعزام و استقرار تحرکات نیروهای نظامی زمینی بر اساس شدت بحران‌های رخ داده

دوره 19، شماره 73، خرداد 1398، صفحه 133-167

غلامحسین سلیمانی؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ مقصود امیری؛ محسن مرادیان


شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان (مطالعۀ موردی: یک سازمان نظامی)

دوره 17، شماره 66، شهریور 1396، صفحه 139-165

صمد بارانی؛ ناصر عسگری؛ هادی افضلی


امکان‌سنجی پیاده‌سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری (موردمطالعه: یک سازمان دفاعی)

دوره 19، شماره 74، شهریور 1398، صفحه 141-165

محمد باقری منش؛ محمود غلامی؛ حسین جباری؛ اصغر عینی


مطالعه تطبیقی رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) و جهان معاصر(قرن بیست و یکم)

دوره 19، شماره 75، آذر 1398، صفحه 141-167

منصور کرباسی؛ سعید منصوری؛ بهاءالدین قهرمانی‌نژاد شایق